خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره


مهریه


حق حبس زن چیست؟

حق حبس زن چیست؟

حق حبس در ازدواج :یکی از حقوقی که به موجب ازدواج به زن تعلق می گیرد، حق حبس است.حق حبس به این معناست که زن می تواند تا قبل از دریافت مهریه، وظایف زوجیت (مثل برقراری رابط...

نظر ۰ بازدید ۱۰۹۱
مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست؟ مهریه جزء آن دسته از حقوق مالی است که باید به زوجه تعلق بگیرد و مطابق ماده 1082 قانون مدنی، زن به مجرد عقد مالک آن می شود؛ بنابرا...

نظر ۰ بازدید ۹۵۳
نفقه زوجه در ازدواج دائم و موقت

نفقه زوجه در ازدواج دائم و موقت

در این مطلب به تعریف نفقه، قوانین مرتبط با نفقه و موارد عدم تعلق آن به زوجه می پردازیم. تعریف نفقه ی زوجه:براساس ماده ی 1107 قانون مدنی، نفقه ی زوجه عبارت است از همه ی نیا...

نظر ۰ بازدید ۱۰۸۱


وکیل از ماوکیل از ما

  تهران وکیل   |   ارم بلاگ  


مشاوره support