» مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست؟


مهریه جزء آن دسته از حقوق مالی است که باید به زوجه تعلق بگیرد و مطابق ماده 1082 قانون مدنی، زن به مجرد عقد مالک آن می شود؛ بنابراین او می تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در مهریه بنماید.

به علاوه برای اینکه مالی بتواند به عنوان مهر قرار گیرد باید مشخصاتی همچون مالیت داشتن، قابل تملک بودن و معلوم بودن داشته باشد.


مهریه بر اساس زمان پرداخت از جانب مرد به دو نوع تقسیم می شود : مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه

در حقیقت تعهد به پرداخت مهریه از طرف شوهر با توجه به اینکه کدام نوع مهریه مورد توافق واقع شده متفاوت است.

آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟ مطلب مرتبط آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟

مهریه عندالمطالبه مهریه ای است که پرداخت آن به اختیار زن می باشد؛ به عبارت دیگر در این نوع مهریه، هر زمانی که زن مهر را مطالبه کند مرد باید آن را پرداخت نماید. همچنین در صورتی که مرد توانایی پرداخت این مهر را نداشته باشد، زوجه می تواند وی را جلب و زندانی کند.

مهریه عندالاستطاعه نوع دیگری از مهریه است که در آن، زن در صورتی می تواند شوهر را الزام به پرداخت مهر کند که بتواند توانایی و تمکن مالی مرد را اثبات نماید؛ بنابراین پرداخت این نوع مهریه وابسته به توان مالی مرد است. همچنین بر خلاف مهریه عندالمطالبه، زن در مهریه عندالاستطاعه نمی تواند شوهر را جلب و زندانی کند.


پس در مقام نتیجه گیری می توان بیان نمود که مهریه عندالمطالبه به محض مطالبه زن باید پرداخت گردد اما مهریه عندالاستطاعه زمانی پرداخت می شود که حقوق مالی مرد بررسی شود و استطاعت مالی او اثبات شود.


فرم ارسال نظر

  وکیل در شیراز   |   برترین وکیل  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله