» وکالت در طلاق برای زن

وکالت در طلاق برای زن

وکالت در طلاق برای بانوان :


همانطور که می دانید، در قانون کشور ما حق طلاق به مردان اختصاص دارد و اعمال این حق برای بانوان، با شرایط خاصی رو به رو است. گاهی زوجین با یکدیگر توافق می کنند که زن حق طلاق را در اختیار داشته باشد و به عبارتی زوجه از جانب زوج وکیل در اعمال حق طلاق باشد. حال می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که این حق چیست و چگونه در اختیار زن قرار می گیرد؟


وکالت در طلاق چیست؟

وکالت در طلاق به این معناست که مرد به همسرش وکالت می دهد که از جانب او طلاق بگیرد و به عبارتی، زن وکیل مرد در امر طلاق می شود؛ بنابراین زوجه می تواند با داشتن این حق، هر زمان که بخواهد به دادگاه مراجعه کند و طلاق بگیرد ( البته زن برای اعمال حق طلاق باید از طریق یک وکیل دادگستری اقدام کند و خودش مستقیماً نمی تواند در دادگاه خواهان حق طلاق شود.)


باید توجه داشت که وکالت داشتن زن برای طلاق به این معنا نیست که مرد دیگر نمی تواند همسر خود را طلاق دهد؛ بلکه منظور این است که زن راساً می تواند به این امر اقدام نماید.


حق طلاق چگونه در اختیار زن قرار می گیرد؟


آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟ مطلب مرتبط آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟

حق طلاق به دو روش در اختیار زوجه قرار می گیرد:

_ در شروط ضمن عقد نکاح؛ یعنی وکالت در ضمن عقد نکاح درج می شود( در سند ازدواج بیان می شود که زن حق طلاق دارد.)

_ از طریق وکالتنامه ای که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد؛ یعنی زن و شوهر به دفتر اسناد رسمی مراجعه می کنند و زوج به زوجه وکالت در طلاق می دهد.

البته باید بیان کنیم که شرط ضمن عقد به تنهایی برای گرفتن حق طلاق کفایت نمی کند و زوجین باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند تا وکالتنامه رسمی مبنی بر گرفتن حق طلاق توسط زن تنظیم کنند. همچنین اگر وکالت به صورت مدت دار تنظیم شده باشد، زوج در آن مدت نمی تواند وکالت را عزل کند.


بنابراین وکالت در طلاق، به معنای این است که زن می تواند از طرف مرد اقدام به طلاق کند و برای اخذ این وکالت، زن و شوهر باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و به صورت رسمی، وکالت در طلاق به زن داده شود.


فرم ارسال نظر

  وکیل در شیراز   |   برترین وکیل  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله